Phần mềm kế toán SAS INNOVA


Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp SAS INNOVA 6.8.1 Pro là phiên bản mới nhất của Công ty SIS Việt Nam. Phiên bản đã được thiết kế theo quy định mới nhất của Bộ Tài chính. Với sản phẩm này người sử dụng chỉ cần cập nhật các số liệu đầu vào phát sinh chương trình sẽ tự động tính toán và đưa ra các sổ sách, báo cáo kế toán, phân tích tài chính, sản xuất kinh doanh.

Link down:
SASINOVA2010:http://www.sisvn.com/userfiles/file/SasInnova2010Open.rar
SASINOVA 6.8.1: http://www.sisvn.com/userfiles/file/SasInnova681Pro.rar
Tool crack: http://www.easy-share.com/1912534003/Inova68%20Tool.rar
Pass: 12211325

About these ads

2 thoughts on “Phần mềm kế toán SAS INNOVA

  1. Nhờ Admin hướng dẫn crack INNOVA 6.8.1 này với. Down tool về mà không thấy nhập key đâu cả.
    Thanksssss!!!!

  2. Phiền bạn chuyển sang link mediafỉe zum với

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s