1. Hỏi ?
Mình chưa làm về thuế bao giờ nên không biết kế toán thuế phải làm những gì?Mình tìm hiểu và rút ra phải làm những báo cáo sau:
– Hàng tháng: Thuế GTGT đầu vào, GTGT đầu ra, Thuế TNCN.
– Quý: Thuế TNCN, TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
– Năm: Quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán TNCN, quyết toán TNDN.
Còn phải làm những báo cáo nào nữa không mọi người!
2. Trả lời!
cũng ổn đó bạn
ngoài ra bạn cần biết thêm ( cái này lượm lặt đc) để rõ hơn

1) Công việc kế toán thuế mà mình đang phải làm
– Mỗi ngày: bạn tập hợp hết các chứng từ gốc, theo dõi sổ sách, nếu cty mới thành lập bạn nhớ nộp tờ khai thuế muôn bài + nộp thuế muôn bài
– Cuối tháng: bạn làm báo cáo thuế cho tất cả các loại thuế mà cty bạn đang áp dụng ( thuế GTGT, TNCN, ), nghĩa vụ nộp thuế GTGT cho hàng tháng ( nếu cty bạn có số thuế đầu ra lớn hơn đầu vào)
– Hàng quý: bạn cũng phải làm báo cáo thuế tháng của quý đó, báo cáo quý nữa cho thuế GTGT, TNDN, TNCN
– Cuối năm bạn làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế TNDN quý 4., nhớ cả báo cáo quyết toán thuế TNCN nữa nhé

2) Công việc hàng ngày của kế toán thuế là tập hợp theo dõi hóa đơn chứng từ đầu ra và đầu vào. có trách nhiệm giải quyết với cct nếu có yêu cầu giải trình và thường xuyên cập nhật các thông tư hướng dẫn cũng như các chính sách thuế mới ban hành có liên quan tới hoạt động kinh doanh của công ty mình.cuối tháng kê khai thuế GTGT và nộp thuế (nếu có) trong vòng 20 ngày của tháng tiếp theo kỳ tính thuế, cuối quý làm tờ khai thuế TNDN, TNCN nộp cho cct và nộp thuế nếu có, hạn nộp là tháng tiếp theo của quý báo cáo. đầu năm nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài vào tháng đầu tiên của năm tài chính đúng theo số tiền thuế tương ứng với vốn đăng ký kinh doanh của cty. cuối năm quyết toán thuế TNDN, TNCN nộp cho cc thuế, hạn nộp quyết toán là quý đầu tiên của năm tiếp theo năm báo cáo

3) háng nào cũng phải kê khai hoá đơn đầu vào, đầu ra. Đối với hoá đơn đầu ra nên kê khai ngay nếu để quá thời hạn kê khai 6 tháng là không được kê khai nữa, vì quá thời gian quy định rồi, trường hợp như vậy bạn đưa phần thuế này vào chi phí luôn ( nếu trong vòng 6 tháng thì khai bổ sung )

4) thuế GTGT đã báo cáo hàng tháng rồi thì không báo cáo theo quý nửa
Nhưng phải làm báo cáo thuế TNDN theo quý dựa vào tờ khai báo cáo tháng và các chi phí khấu hao,
lãi vay(nếu có ..) để làm tờ khai quý

Advertisements