Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp SAS INNOVA 6.8.1 Pro là phiên bản mới nhất của Công ty SIS Việt Nam. Phiên bản đã được thiết kế theo quy định mới nhất của Bộ Tài chính. Với sản phẩm này người sử dụng chỉ cần cập nhật các số liệu đầu vào phát sinh chương trình sẽ tự động tính toán và đưa ra các sổ sách, báo cáo kế toán, phân tích tài chính, sản xuất kinh doanh.

Link down:
SASINOVA2010:http://www.sisvn.com/userfiles/file/SasInnova2010Open.rar
SASINOVA 6.8.1: http://www.sisvn.com/userfiles/file/SasInnova681Pro.rar
Tool crack: http://www.easy-share.com/1912534003/Inova68%20Tool.rar
Pass: 12211325

Advertisements