Phần mềm Fast Accounting for Construction phiên bản 10.2 bên cạnh việc nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của phiên bản cũ cho phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng như vấn đề theo dõi dự toán theo nhiều cấp, theo dõi công nợ theo vụ việc, tính lãi cho đội thi công… còn được bổ sung thêm những tính năng mới, bám sát hơn nữa đặc thù của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Phần mềm kế toán xây dựng Fast Accounting for Construction 10.2

Phiên bản mới hỗ trợ theo dõi công nợ phải thu đối với các chủ đầu tư theo đợt thanh toán theo tiến độ thi công. Bao gồm: giá trị thực hiện được theo hồ sơ thanh toán, biên bản nghiệm thu, giá trị hóa đơn đã cấp, giá trị thanh toán từng lần theo từng đợt nghiệm thu khối lượng công trình. Giá trị còn lại cần thanh toán = Giá trị nghiệm thu được thanh toán – Giá trị đã được chủ đầu tư thanh toán.

Phân hệ quản trị dòng tiền dùng để theo dõi kế hoạch thu chi phát sinh trong doanh nghiệp theo tuần, theo tháng, theo năm. Phân hệ này hỗ trợ người sử dụng lên dự báo dòng tiền căn cứ trên các dữ liệu liên quan đến hợp đồng mua hàng, bán hàng, hợp đồng bán bất động sản, hóa đơn có thời hạn thu, trả tiền, khế ước vay có giai đoạn thanh toán, và các yêu cầu thu chi khác do người sử dụng tự cập nhật

Phân hệ quản trị hoạt động kinh doanh bất động sản hỗ trợ theo dõi từ quá trình tập hợp chi phí, tính giá thành bất động sản cho đến khi sản phẩm hoàn thành và bán cho khách hàng. Theo dõi các thông tin chi tiết của hợp đồng mua bán nhà đất, các giai đoạn thanh toán, theo dõi công nợ chi tiết theo mã sản phẩm và cho toàn dự án.

Link down: Tải Fast Construction 10.2
Crack: Crack Fast Construction 10.2

Advertisements