Phần mềm kế toán Tony Accounting

Posted on Updated on


Phần mềm kế toán Tony Accounting là giải pháp phần mềm kế toán phù hợp với mọi loại hình doanh

Phần mềm kế toán Tony
nghiệp: thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng, … Cho phép tạo nhiều hệ thống sổ sách khác nhau phù hợp cho cá nhân sử dụng phần mềm vào dịch vụ kế toán. Hỗ trợ nhiều hình thức kế toán. Đúng chuẩn mực kế toán. Hỗ trợ công tác kế toán quản trị tốt nhất. Đơn giản trong sử dụng. Nhiều công cụ hỗ trợ: tự động khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí trả trước, giá thành, kết chuyển.

Phần mềm kế toán Tony Accounting sử dụng được cho những loại hình doanh nghiệp nào?
Phần mềm kế toán Tony Accounting theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định mới nhất của Bộ Tài chính. Phần mềm được thiết kế tổng quát với nhiều tính năng có thể thay đổi dễ dàng nên sử dụng được cho nhiều loại hình doanh nghiệp bao gồm: thương mại, dịch vụ, xây dựng, sản xuất thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

Phần mềm kế toán Tony Accounting chạy được trên các hệ điều hành nào?
Tony Accounting chạy được trên các hệ điều hành Windows(2000/XP/Vista,7), Windows Server 2003/2008
Riêng nguồn dữ liệu(Cơ sở dữ liệu) cho phép chạy trên hệ điều hành Linux, Solaris, Unix, Windows(2000/XP/Vista,7), Windows Server 2003/2008.
Các quy định về kế toán và thuế thường thay đổi, liệu Tony Accounting có đáp ứng nhanh chóng các thay đổi đó? Bao lâu thì phát hành phiên bản mới?
Chúng tôi liên tục cập nhật các thay đổi mới nhất của Bộ Tài chính và nâng cấp miễn phí cho khách hàng các phiên bản mới nhất trong thời gian bảo hành, bảo trì.

Thông thường, mỗi tháng chúng tôi sẽ phát hành 01 phiên bản mới, có hỗ trợ nâng cấp từ phiên bản cũ.

Phần mềm kế toán Tony Accounting có cho phép sử dụng nhiều máy trong mạng nội bộ với chung nguồn dữ liệu?
Phần mềm sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Firebird cho phép đồng thời nhiều máy tính kết nối tới một nguồn dữ liệu. SQL Firebird cho phép nhiều máy tính kết nối tới dữ liệu thông qua giao thức mạng TCP/IP, giúp truy xuất dữ liệu được an toàn, nhanh và ổn định.

Số liệu lưu trong phần mềm được bảo mật như thế nào, có đảm bảo an toàn?
Phần mềm sử dụng công nghệ mới nhất: công nghệ .Net, ngôn ngữ lập trình C#, dữ liệu được tập trung ở một máy và truy cập thông qua địa chỉ IP(không phải chia sẻ tập tin).

Ngoài ra, phần mềm có tính năng phân quyền sử dụng ở nhiều cấp độ khác nhau, giúp cho người quản lý kiểm soát toàn bộ việc truy cập và thay đổi dữ liệu.

Tony Accounting có nhập khẩu được bảng kê hóa đơn vào phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế(HTKK) của Tổng Cục thuế không? Quy trình thực hiện như thế nào?
Phần mềm hỗ trợ bằng cách xuất bảng kê hóa đơn thuế giá trị gia tăng mua vào/bán ra ra excel theo định dạng để nhập vào phần mềm HTKK.

Qui trình thực hiện như sau:

Tại chức năng xem báo cáo, chọn nhóm Báo cáo thuế, chọn báo cáo cần xuất, chọn thời gian báo cáo, nhấn nút “Xuất Excel”
Vào phần mềm HTKK thực hiện Nhận dữ liệu từ tập tin đã lưu ở bước trên.
Phần mềm kế toán Tony Accounting có hỗ trợ tạo đồng thời nhiều hệ thống sổ sách? Làm thế nào để có thể sử dụng cho nhiều doanh nghiệp?
Phần mềm hỗ trợ bạn sử dụng không giới hạn cho nhiều doanh nghiệp, nhiều hệ thống sổ sách đồng thời trên một nguồn dữ liệu.

Thực hiện khởi tạo mới một hệ thống sổ bằng chức năng Quản trị >> Tạo đơn vị mới
Chạy phần mềm, tại màn hình đăng nhập chọn doanh nghiệp/hệ thống sổ làm việc.
Sau khi tổng hợp cuối kỳ và khóa sổ, phát hiện một số chứng từ chưa nhập, một số chứng từ nhập sai, vậy cần phải làm gì?
Thực hiện như sau:

Quay lại kỳ kế toán mà những chứng từ đó phát sinh bằng cách điều chỉnh Ngày làm việc ở Thanh trạng thái bên dưới của phần mềm.
Nếu kỳ kế toán đó đã khóa sổ thì thực hiện mở sổ bằng chức năng Quản trị >> Mở khóa sổ
Nhập, bổ sung, sửa lại các chứng từ.
Thực hiện lại việc tổng hợp số liệu và khóa sổ.
Có thể sử dụng phần mềm Tony Accounting để nhập chứng từ đã phát sinh từ trước không? Ví dụ như là những chứng từ phát sinh từ tháng 1/2008, nhưng phần mềm thì mới sử dụng tháng này.
Phần mềm hỗ trợ nhập chứng từ từ bất cứ thời điểm nào, do người sử dụng quyết định.
Muốn nhập chứng từ phát sinh thời điểm nào thì mở kỳ kế toán(thêm kỳ kế toán trong Danh mục >> Kỳ kế toán) và điều chỉnh Kỳ kế toán đầu tiên trong chức năng Quản trị >> Thông số >> Kế toán.

Tại sao khi đăng nhập, phần mềm hiển thị thông báo “Ngày làm việc không nằm trong kỳ kế toán nào”?
Do ngày làm việc được chọn tại màn hình đăng nhập không nằm trong kỳ kế toán đã mở.

Nếu bạn có quyền quản lý danh mục kỳ kế toán, phần mềm sẽ hiển thị danh mục cho phép bạn mở thêm kỳ kế toán mới.
Nếu bạn không có quyền quản lý danh mục kỳ kế toán, bạn cần liên hệ người quản trị phần mềm.
Bạn có thể chọn ngày làm việc của các kỳ trước và đăng nhập vào phần mềm.

Tôi thường xuyên đi công tác xa, có thể xem được số liệu trong phần mềm thông qua Internet?
Phần mềm sử dụng cơ sơ dữ liệu SQL Firebird, cơ sở dữ liệu SQL cho phép truy cập dữ liệu từ nhiều máy tính thông qua giao thức TCP/IP với phân quyền chặt chẽ. Do đó hoàn toàn có thể truy cập số liệu từ xa qua mạng Internet, bằng cách cấu hình router và máy chủ cơ sở dữ liệu.

Tôi là người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin nên tôi rất quan tâm đến ngôn ngữ lập trình của chương trình phần mềm. Công ty Phần mềm TONY có thể cho tôi biết Tony Accounting đang viết trên ngôn ngữ lập trình nào? Quản lý dữ liệu ra sao?
Phần mềm Tony Accounting hoàn toàn do Công ty chúng tôi Thiết kế, Lập trình và Kiểm thử. Phần mềm được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ C# trên nền .Net Framework của Microsoft.

Phần mềm Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Firebird mã nguồn mở miễn phí. Vì vậy Tony Accounting phép quản lý dữ liệu qua mô hình máy chủ, máy trạm thông qua giao thức TCP/IP mà không cần chia sẽ tập tin dữ liệu.

Nhập số dư ban đầu ở đâu và như thế nào?

Phần mềm kế toán Tony Accounting hỗ trợ các phương pháp tính giá xuất kho nào?
Phần mềm hỗ trợ các phương pháp xuất kho sau:

Phương pháp đơn giá bình quân tức thời
Phương pháp đơn giá bình quân cuối kỳ
Phương pháp đơn giá đích danh
Phương pháp đơn giá nhập trước xuất trước FIFO
Việc thực hiện áp đơn giá xuất kho cho các phiếu xuất có thể thực hiện:

Tại thời điểm xuất kho khi lập chứng từ hoặc
Thực hiện vào cuối kỳ sau khi đã nhập tất cả chứng từ xuất kho
Các bước để thiết lập và áp đơn giá xuất kho theo phương pháp bình quân tức thời như thế nào?
Vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Phần mềm Tony Accounting có hỗ trợ bù trừ thuế giá trị gia tăng(GTGT, VAT) đầu vào, đầu ra không? Nếu có thì thực hiện như thế nào?
Phần mềm hỗ trợ tự động thực hiện bù trừ thuế GTGT mỗi tháng.

Qui trình quản lý và khấu hao tài sản cố định trong phần mềm kế toán Tony Accounting?
Chi tiết theo từng tài sản
Đối với tài sản mua mới
Đối với tài sản đã khấu hao trước khi sử dụng phần mềm
Qui trình quản lý và phân bổ chi phí trả trước trong phần mềm kế toán Tony Accounting?
Chi tiết theo từng chi phí trả trước
Đối với chi phí trả trước phát sinh mới
Đối với chi phí đã có phân bổ trước khi sử dụng phần mềm
Tôi muốn nâng cấp phiên bản mới của phần mềm kế toán Tony Accounting, vậy cần thực hiện nâng cấp như thế nào?

Phần mềm kế toán Tony Accounting thường xuyên cập nhật theo các quy định mới nhất, cải tiến, bổ sung tính năng mới. Do vậy quý khách nên nâng cấp lên các phiên bản mới nhất để sở hữu các tính năng mới.

Để nâng cấp, cài đặt phiên bản mới của phần mềm, cần thực hiện theo trình tự sau:

Bước 0: Việc nâng cấp phiên bản mới vẫn giữ lại dữ liệu cũ mà quý khách đã nhập trước đây. Quý khách nên thực hiện sao lưu dữ liệu dự phòng trước khi nâng cấp phiên bản mới;

Bước 1: Tải xuống(download) phiên bản mới từ website http://tony.vn;

Bước 2: Giải nén bộ cài đặt, thực thi(chạy) tập tin Setup.exe và thực hiện các bước cài đặt như khi cài đặt phần mềm lần đầu;

Bước 3: Chạy phần mềm và sử dụng như bình thường.

Download phần mềm kế toán Tony

Chi tiết:Video hướng dẫn kế toán

Advertisements

4 thoughts on “Phần mềm kế toán Tony Accounting

  Long said:
  17/05/2011 lúc 10:38 chiều

  Cảm ơn bạn, phần mềm này rất hữu ích

  Nguyễn Phạm Hương Trà said:
  25/07/2011 lúc 9:51 chiều

  Phần mềm này dùng cho dịch vụ kế toán rất hay, nhỏ nhanh tiện dụng, cảm ơn

  tuong said:
  03/04/2012 lúc 9:09 chiều

  mình vô không tải được nó báo lỗi (Error (404)). admin ơi. Bạn có thể gủi cho mình qua địa chỉ mail được không (tuongktvp@gmail.com), bạn nào có thì gủi hộ mình với nhé. cảm ơn nhiều.

  thao said:
  10/05/2012 lúc 12:15 chiều

  cho mình hỏi phần mềm này có crack được không vậy?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s